De herinneraar (preek Jozua 4)

(Lezen Jozua 4 – luisterlied ‘Nog één rivier’ – Matthijn Buwalda)

Naftali was eeuwen geleden rabbijn in het Poolse stadje Ropshitz (Ropczyce). Het was in die tijd gebruikelijk dat huizen en bezittingen van de rijken ’s nachts werden bewaakt door nachtwakers. De oude rabbi Naftali maakte eens een avondwandeling door het bos. Toen de avond al was gevallen en het donker was geworden keerde hij door de rijke buurt terug naar de stad. Een nachtwaker zag vanuit het bos een gestalte dichterbij komen en hield hem staande. Toen hij dichterbij kam en bij het licht van zijn gaslamp zag dat het de rabbijn was verontschuldigde hij zich.

Lees meer…

Recht op je doel af – over voetbal en Jezus volgen

(jeugddienst n.a.v. Filippenzen. 3, 14- filmclip ‘de hardloper en zijn vader’ – leestip: Joyce de Jongh, ‘In de kruising, over voetbal en Jezus volgen, 2018.)

Voetbal en Jezus volgen lijken op sommige punten op elkaar. Heel wat bekende voetballers steken niet onder stoelen of banken dat ze zichzelf beschouwen als een volgeling van Jezus. Maar ook in het voetbalgebeuren zelf kom je van alles tegen waar je ook mee te maken krijgt als je Jezus wilt volgen.

Lees meer…

Ga in Gods kracht (1 Petrus 4, 10-11)

(1 Petrus 4, 7-11)

 Johan en Freek zijn van jongs af bevriend. Als jongens gaan ze samen naar de school met de bijbel. Na hun middelbare schooltijd scheiden hun wegen. Johan kiest voor theologie en wordt dominee. Een beroemd spreker is hij nooit geworden. Wel heeft hij met hart en ziel God en de mensen liefgehad en gediend vanuit en met het evangelie. Freek wordt toegelaten tot de toneelschool. Hij groeit uit tot een zeer bekende, geliefde acteur. Gewend aan aandacht, het podium, de spotlights.

Lees meer…

It takes a village to raise a child (Handelingen 16, 2 Tim.1)

(Handelingen 16:25-34; 2 Timoteüs 1:1-5 – luisterlied: Houd vol, Kees Kraaijenoord)

Olifanten behoren tot de meest intelligente dieren op aarde. Ze worden gemiddeld wel 50 tot 70 jaar oud en onderhouden met elkaar sterke levenslange banden. Met name de olifantenvrouwtjes leven met hun jongen in de meest hechte gemeenschappen van het dierenrijk. Zo’n familiegroep kan uit 15 olifanten bestaan en het bijzondere is dat de volwassen olifanten elkaars kleintjes verzorgen en beschermen. Ze brengen samen tijd door, passen samen op, helpen elkaar en zorgen er met elkaar voor dat de jonge olifanten leren deel te worden van de kudde en daarin steeds meer hun eigen plek kunnen innemen. Olifanten begrijpen het principe: Er is een dorp, een kudde voor nodig om een kind op te voeden.

Lees meer…

Karakter-test (Handelingen 27)

(Lezen: Handelingen 27)

Ralph Waldo Emerson leefde in de VS in de 19e eeuw. Hij was een deel van zijn leven predikant en ontwikkelde zich later tot een van de meest invloedrijke denkers in zijn tijd. Van Emerson is de volgende uitspraak afkomstig die tot op de dag van vandaag veelvuldig wordt geciteerd: ‘Zaai een gedachte en je oogst een daad – zaai een daad en je oogst een gewoonte – zaai een gewoonte en je oogst een karakter – zaai een karakter en je oogst een bestemming.’

Lees meer…

God zegent gehoorzaamheid (Handelingen 9)

(Lezen: Handelingen 9:1-18 – luisterlied: Blijf in Mij, Sela)

Tom Wright, een bekende Britse Bijbel-wetenschapper vertelt in zijn commentaar op Handelingen 9 een vermakelijk verhaal. Het gebeurt tijdens een concert van een groot en bekend symfonie-orkest. De meeste musici zijn geconcentreerd en gefocust op de dirigent, op het muziekstuk, op elkaar. Op de achterste rij is één muzikant opvallend ontspannen. Zozeer dat hij zichzelf lijkt te vervelen. Op een gegeven moment is hij zelfs een half uur weg.

Lees meer…

Stromen op het droge (Jesaja 44,3)

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. (Jesaja 44,3)

Ik lig even braak, een zin van schrijfster Franca Treur. Ik lig even braak. Franca schreef het in een column waarin ze het heeft over een z.g. writers-block. Dat de energie er niet is, de inspiratie ontbreekt, je geen letter op papier krijgt, zelfs niets leest. Het is ingewikkeld, legt Treur uit, als je zelf droog staat en je om je heen allerlei andere schrijvers ziet die wel productief zijn, boeken uitbrengen, aandacht krijgen, genomineerd worden, prijzen winnen.

Lees meer…

Niet als wezen (Joh. 14,18)

‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ (Joh. 14,18)

Toen de bekende Griekse filosoof Socrates stierf door ervoor te kiezen een gifbeker leeg te drinken bleven zijn leerlingen vertwijfeld, verweesd achter. Zij voelden zich in de steek gelaten door hun meester en in een verslag hierover zeggen ze dan tegen elkaar: ‘Wij zijn nu van een vader beroofd en moeten de rest van ons leven als wezen verder.’ En dat is kennelijk een vraag die ook leeft onder de leerlingen van Jezus als Jezus hen vertelt dat hij naar de hemel zal terugkeren. En wij dan? Moeten wij nu verder als geestelijke wezen? Vandaar dat Jezus zegt: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’

Lees meer…

Ga dus op weg (Matteüs 28:16-20)

(Matteüs 28:16-20)

Het slotakkoord van een muziekstuk, de eind-scene van een film, de laatste regels van een boek zijn belangrijk. Met een goedgekozen, doordacht einde wordt je als luisteraar, kijker of lezer heel bewust achter gelaten met een bepaalde indruk, gevoel, gedachte, intentie, een verlangen misschien. In die laatste tonen, beelden, woorden licht soms nog een keer helder de boodschap op waar het in het hele werk eigenlijk om was begonnen. De componist, de filmmaker, de schrijver kan er soms de draden van zijn kunstwerk bij elkaar brengen en aan elkaar verbinden.

Lees meer…