Ik ben het (Johannes 18:1-12)

(Johannes 18:1-12)

In het evangelie naar Johannes is het op Goede Vrijdag al een beetje Pasen. Door de donkere lijdensgeschiedenis speelt al het licht van de opstanding heen. Johannes tekent Jezus tegelijk als lam én leeuw, als knecht én koning. Dat proef je in ook in hoe Johannes schrijft over Getsemané. Jezus zoekt er geen steun bij zijn leerlingen. We lezen ook niet over Jezus’ worsteling en gebedsstrijd om zich te verenigen met de wil van de vader. Bij Johannes geen bloed, geen zweet, geen tranen. Geen Judaskus waardoor Jezus wordt overgeleverd. Nee, wat Johannes vooral heeft geraakt was Jezus’ kracht, rust en regie.

Lees meer…

Eye-opener (Lukas 24:13-35)

(Lukas 24:13-35 – luisterlied: Emmaüs, Sela)

 Als christenen leven vanuit de blijde boodschap, dan zouden ze er wel eens wat verloster uit mogen zien. Dat zei Friedrich Nietsche. Filosoof in de 19e eeuw en domineeszoon. Het evangelie is goed nieuws, tintelt van hoop. Maar in hoeverre is dat ook te merken aan wie ik ben, de taal van mijn lichaam. De sfeer die ik om me heen heb hangen. Zien anderen die met mij leven en optrekken in mijn leven van iedere dag iets van een blij en verlost mens? Zou Nietzsche niet een punt hebben met deze uitspraak? Als christenen leven vanuit de blijde boodschap, dan zouden ze er wel eens wat verloster uit mogen zien.

Lees meer…

Ik een geloofsheld? (Preek Johannes 13:1-17)

(Johannes 13:1-17; luisterlied: De dingen die je doet – Matthijn Buwalda; Was mij – Marco Borsato)

Ben jij een geloofsheld? Die vraag werd gesteld aan Otto de Bruijne. U kent hem wellicht, de markante schrijver, schilder, spreker. Een begenadigd man met een scherpe profetische blik. Hij werd geïnterviewd voor het programma ‘Geloofshelden’ en tegen het einde van een lang en diep gesprek komt tenslotte deze vraag: Otto, ben jij een geloofsheld?

Lees meer…

Meer Jezus (Joh. 3,30)

Hij moet groter worden, en ik kleiner. (Joh. 3,30)

Ik ken in de hele Bijbel bijna geen boeiender figuur dan Johannes de Doper. U weet, hij gaat voor Jezus uit, om in zijn tijd om de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus. En hij doet dat met een ongekende impact. Met zijn radikale levensstijl en krachtige prediking beroert hij het hart van vele duizenden. Zelfs de politieke en geestelijke leiders zijn onder de indruk. En ook Jezus zegt in Matteüs 11 dat hij niemand kent die groter is dan juist deze Johannes de Doper.

Lees meer…

Delen is vermenigvuldigen (Joh. 6:1-15)

(Johannes 6:1-15 – luisterlied ‘vijf broden en twee vissen’)

Delen is vermenigvuldigen. In old-school ondernemerschap waren bedrijven vaak gericht op het afschermen en bewaken van hun bedrijfsgeheim, expertise, know-how. etc. Nu staat een nieuwe generatie jonge ondernemers op die er bewust voor kiest om kennis en ideeën te delen. Juist zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe inspiratie is er sprake van een positief sneeuwbaleffect waar elk van de deelgenoten sterker door wordt.

Lees meer…

In het voorbijgaan (Exodus 34,6)

(Exodus 34,1-10)

Van de 19e-eeuwse dichter Nicolaas Beets zijn de volgende regels: ‘De moerbeitoppen ruisten: God ging voorbij, Neen, niet voorbij; Hij toefde, Hij wist wat ik behoefde en sprak tot mij.’ Beets verwijst hier naar 2 Samuël 5. David vraagt God om raad hoe hij ten strijde zal trekken en de Heer zegt dan: wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, haast je dan, want dan is de Heer voor je uitgegaan. God openbaart zich hier aan David, maar opmerkelijk is dat hij dat doet door aan hem voorbij te gaan.

Lees meer…

Gods schoonheid (Exodus 33,18)

(Exodus 33: 12-23 en Markus 9:2-8 – luisterlied: Prachtige God)

De kerkvader Augustinus leefde in de 4e/5e eeuw. Veel van wat hij opschreef is bewaard gebleven en heeft sindsdien in alle tijden snaren geraakt bij christenen. Een mooi voorbeeld hiervan is het volgende gebed dat over de hele wereld bekend en geliefd is. Ik citeer er enkele regels uit. Laat heb ik U lief gekregen, schoonheid zo oud en zo nieuw, laat heb ik U lief gekregen. Zie, U was binnen en ik was buiten (…) U was met mij, maar ik was niet met U (…) U hebt geroepen en geschreeuwd, en mijn doofheid doorbroken. U hebt me met uw licht overstraald, en mijn blindheid verdreven. U hebt mij met uw geur verleid, ik heb haar ingeademd en zucht naar U. Ik heb U geproefd, en ik honger en dorst naar U. U hebt mij aangeraakt, en ik brand van verlangen naar uw vrede.

Lees meer…

Heilige en/of hamsteraar (Exodus 16)

(Exodus 16 – filmpje als leefregel)

Ik kreeg van de week een appje van mijn zus. Ze is met haar hele gezin op Tenerife. Terwijl het hier een grijze, miezerige dag was kwamen er jaloersmakende plaatjes binnen. Blauwe lucht, zonneschijn, vrolijke bruine gezichten, korte broeken, terrasje. Dat soort opgewekte berichtjes zouden ook wel verzonden hebben kunnen worden de plek waar de Israëlieten zijn. Elim, een oase in de woestijn, een heerlijk resort a la Centerparcs. Als de Israëlieten online waren geweest hadden ze hun selfies rondgestuurd: groetjes uit Elim: lekker hier! Een selfie in de relaxmodus onder een prachtige palmboom. Op de achtergrond een klaterende waterfontein. #time-out, #puur genieten, #Godmoment.

Lees meer…

Gebed als reukwerk (psalm 141,2)

(Exodus 30:1-10; Psalm 141; Openbaring 8:1-5 – luisterlied: Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding)

Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan. Deze psalmist denkt daarbij aan het reukofferaltaar in de tabernakel of tempel. Zelf is hij er ver bij vandaan. Geen priester te bekennen, geen altaar te zien. Om zich heen de zuigkracht van een leven zonder God. Je proeft in deze psalm de strijd, de weerstand, de aanvechting. En vanuit dat gevecht steekt zijn lege handen in de lucht en bidt dan: Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.

Lees meer…