ship in storm

Behouden vaart (Handelingen 27,23b)

(Handelingen 27:23b – luisterlied Opwekking 729 Hij is erbij)

Afgelopen week was het nationale modderdag. 120.000 kinderen in Nederland deden mee. Even geen tabletjes en beeldschermpjes maar gewoon de handen in de aarde. Weer eens voelen hoe gezond en leuk het is om gewoon ouderwets wat aan te modderen. Simpelweg te klooien, te kliederen met zand en water. Gezond banjeren in de natuur.

Lees meer…

prison window

Zingen in de nacht (Handelingen 16,25)

(Handelingen 16,25)

Het speelt zich af op de christelijke basisschool van Nijverdal. Het is februari 1953. De kinderen van groep 6 hebben tien dagen hun eigen meester Wim niet gehad. Meester Wim ter Horst, de latere hoogleraar pedagogiek is op herhaling bij defensie: verplichte bijscholing voor dienstplichtige militairen. Precies in die dagen vindt de watersnood plaats. Tot grote ontzetting van het hele land breken de dijken. Grote delen van ons land worden overspoeld en meer dan 1800 mensen sterven de verdrinkingsdood. Meester Wim wordt met zijn peloton ingezet in Zierikzee. Wat hij daar meemaakt is met geen pen te beschrijven. In de dagen en weken na de ramp komen verschrikkelijke verhalen los en afschuwelijke beelden van wat zich heeft afgespeeld.

Lees meer…

ENGLISHTOWN, NJ - OCTOBER 20:  (EDITOR'S NOTE: This digital image has been converted to black and white) Participants compete in the Tough Mudder event at Raceway Park on October 20, 2012 in Englishtown, New Jersey.  (Photo by Bruce Bennett/Getty Images)

Barnabas de bemoediger (Handelingen 11,23)

‘En toen Barnabas daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven.’ (Handelingen 11,23 Herziene Statenvertaling)

Hoe kijk je naar de dingen, de situaties, de mensen die je tegenkomt? En welke woorden geef je eraan? Barnabas heeft daarin een heel eigen stijl.

Lees meer…

jumping clown

Oh, happy day! (Handelingen 3:1-10)

(Handelingen 3:1-10 – opwekking 351 Jezus geeft een loflied in ons hart)

Oh Happy Day, doet me denken aan de film Sisteract. Deloris, een zangeres uit een nachtclub, duikt onder in klooster, vermomt zich daar als non, en gaat door voor zuster Mary Clarence. Ze ervaart de atmosfeer in het klooster als nogal ingezonken, mat en suf. En ze gebruikt haar zangtalent om er nieuw leven in te blazen. Ze leert mensen zingen vanuit het hart en de zusters gaan los. In Sisteract2 doet zuster Mary Clarence iets soortgelijks met het koor van een katholieke school. Zij brengt energie terug en het koor krijgt langzaamaan weer een ziel. Al moeten ze daarbij best wat overwinnen. Kijk even mee naar het moment dat het koor het lied Oh Happy Day uitprobeert te voeren. Erg happy, erg verlost zien ze er nog niet meteen uit… (videofragment sisteract2)

Lees meer…

paardenbloem 2

Zo zend Ik jullie uit (Joh. 20:21-23)

(Gen. 2:4b-7; Ezechiël 37:7-10; Joh. 20:21-23; Handelingen 2:1-4)

Het schiet met de kabinetsformatie nog niet erg op, hé? Tot nu toe is de insteek dat van dat nieuwe kabinet VVD CDA en D66 het zogenaamde motorblok gaan vormen. En beoogd premier Mark Rutten achter het stuur zal kruipen. Het vastgelopen proces werd laatst gevangen in een cartoon. Een stilstaande, gestrande auto, de motorklep open en voor de auto voorovergebogen onder de open motorklep Mark Rutten die in e, en gapende leegte kijkt. Geen motorblok te bekennen. Dat schiet niet erg op.

Lees meer…

pen and ink

Een leesbare brief van Christus (2 Korintiërs 3,3)

(Jeremia 31:33-34, 2 Korintiërs 3:1-6 en Johannes 14:15-21 – luisterlied ‘Woord van God’ Sela)

 Dit is het belangrijkste moment uit je leven. Hier wordt je diepste verlangen werkelijkheid. Hier, in deze ruimte, krijg je wat je werkelijk wilt. Dat ene, dat waar het in jouw leven om draait. Het is een citaat uit Stalker, een soort van sciencefiction film uit de jaren 80. Twee personages ‘professor’ en ‘schrijver’ zijn begonnen aan een ontdekkingstocht dwars door een spookachtig en desolaat landschap en ze hebben het al die tijd volgehouden omdat Stalker hen heeft verteld over ‘the room’. Dat ene bijzondere vertrek waarin hun ultieme droom werkelijkheid zal worden.

Lees meer…

hovenier2

De hovenier (preek Johannes 20,15b)

(Joh. 20: 1-18, luisterlied: Morning has broken)

Als Rembrandt de ontmoeting van de opgestane Christus met Maria van Magdala schildert, maakt hij een opmerkelijke keuze. Hij legt Christus vast als een potige aardse tuinman met een zwierige tuinmanshoed en een actieve houding, de schep of de schoffel in de aanslag, een kapmes aan zijn gordel, geheel gekleed in het wit als verwijzing naar de opstanding.

Lees meer…

agnusdei

Zie het lam van God (Joh. 1,29)

(Jesaja 53:1-7; Johannes 19: 16-37 ; Johannes 1,29 – luisterlied: Agnus Dei J.S. Bach)

Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Met deze ene zin in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie vat Johannes heel kernachtig Jezus’ missie samen. Als Johannes terugkijkt op Jezus’ leven en sterven is dit voor hem de essentie van Jezus was, is, en zal zijn: het is een soort van program, een mission statement. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. In dit beeld van Jezus als lam van God komen verschillende bijbelse lijnen samen. En elk van deze lijnen werpt ander licht op de rijke betekenis van deze ene zin.

Lees meer…

man met lantaarn

Gids naar het licht (meditatie Matteüs 27:41-44)

(Matteüs 27:41-44)

Het is opvallend dat in Jezus’ laatste uren zijn grote tegenstander, de vorst van de duisternis in geen velden of wegen lijkt te bekennen. Dat is in het begin van Jezus’ missie wel anders. Tijdens de verzoeking in de woestijn is daar de satan in persoon pontificaal aanwezig, zonder enige terughoudendheid. En in de maanden en jaren dat Jezus rondtrekt zijn daar keer op keer duidelijke manifestaties van duistere demonen en kwade machten.

Lees meer…