hovenier2

De hovenier (preek Johannes 20,15b)

(Joh. 20: 1-18, luisterlied: Morning has broken)

Als Rembrandt de ontmoeting van de opgestane Christus met Maria van Magdala schildert, maakt hij een opmerkelijke keuze. Hij legt Christus vast als een potige aardse tuinman met een zwierige tuinmanshoed en een actieve houding, de schep of de schoffel in de aanslag, een kapmes aan zijn gordel, geheel gekleed in het wit als verwijzing naar de opstanding.

Lees meer…

agnusdei

Zie het lam van God (Joh. 1,29)

(Jesaja 53:1-7; Johannes 19: 16-37 ; Johannes 1,29 – luisterlied: Agnus Dei J.S. Bach)

Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Met deze ene zin in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie vat Johannes heel kernachtig Jezus’ missie samen. Als Johannes terugkijkt op Jezus’ leven en sterven is dit voor hem de essentie van Jezus was, is, en zal zijn: het is een soort van program, een mission statement. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. In dit beeld van Jezus als lam van God komen verschillende bijbelse lijnen samen. En elk van deze lijnen werpt ander licht op de rijke betekenis van deze ene zin.

Lees meer…

man met lantaarn

Gids naar het licht (meditatie Matteüs 27:41-44)

(Matteüs 27:41-44)

Het is opvallend dat in Jezus’ laatste uren zijn grote tegenstander, de vorst van de duisternis in geen velden of wegen lijkt te bekennen. Dat is in het begin van Jezus’ missie wel anders. Tijdens de verzoeking in de woestijn is daar de satan in persoon pontificaal aanwezig, zonder enige terughoudendheid. En in de maanden en jaren dat Jezus rondtrekt zijn daar keer op keer duidelijke manifestaties van duistere demonen en kwade machten.

Lees meer…

rotsvast

Rotsvast (Preek Matteüs 16:13-23)

(Jesaja 51:1-3; Matteüs 16:13-23, 1 Petrus 2:1-10)

Waarom is Jezus toch zo enthousiast? Hij vraagt zijn leerlingen: wie ben ik volgens jullie? Petrus spreekt dan die ene zin uit: U bent de Christus, de zoon van de levende God. Jezus had het kunnen laten bij een korte bevestiging. Zoiets als: amen, broeder! Zo is het en niet anders! Maar er gebeurt iets heel anders met Jezus. Die ene zin van Petrus raakt hem heel diep. Jezus barst uit in gejubel en feliciteert Petrus uitbundig. Zalig, gelukkig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard maar mijn vader die in de hemel is. Waarom is Jezus toch zo enthousiast?

Lees meer…

plantje in aarde

De weg van de graankorrel (Johannes 12,24)

(Johannes 12, 20-33 – luisterlied The Rose)

Het zijn ieder jaar opnieuw bijzondere dagen als in Jeruzalem het jaarlijkse Pesachfeest wordt gevierd. Vanuit alle windstreken trekt men naar de hoofdstad. Zingend, vol verlangen en vol verwachting. Het is de sfeer zoals je die kunt proeven als je deel bent van een grote massa op weg naar een bijzonder concert, een festival, een belangrijke wedstrijd.

Lees meer…

as for me and my house

Ik en mijn huis (Jozua 24 en Efeziërs 5,21-6,9)

(Jozua 24,14-24; Efeziërs 5,21-6,9 – luisterlied Today, I choose)

Kies dan nu wie u wilt dienen! Dat is de vraag die Jozua stelt aan het volk Israël. Onder zijn leiding zijn de Israëlieten het beloofde land binnengetrokken. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er is hier en daar hevige strijd geleverd. Maar nu is dan toch het beloofde land ingenomen. Iedere stam heeft een eigen grondgebied ontvangen. Het goede leven kan beginnen en de oude Jozua kan met een gerust hart heengaan. Zijn taak zit erop en de toekomst lacht het volk tegemoet. Zou je zeggen.

Lees meer…

gebroken ei

God heeft een voorkeur voor (open)gebroken mensen (psalm 51)

(Psalm 51)

Psalm 51 is een indrukwekkende psalm. De manier waarop deze persoon het aandurft om naar binnen te kijken is van een ongewone pijnlijke en ongemakkelijke eerlijkheid. Als je de psalm leest is er iets in ons dat geneigd is te zeggen: nou, nou, til je er niet te zwaar aan op deze manier? We zijn en blijven toch ook gewoon mensen. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Wat kun je meer doen dan je best? Kijk liever naar wat welk goed gaat in je leven. Niemand is perfect, toch?

Lees meer…

create in me a clean heart

Schep in mij een zuiver hart (psalm 51)

(Psalm 51)

Het is moet inmiddels als weer een jaar of 6 geleden zijn maar ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Het was woensdagmorgen en ik liep mijn vertrouwde bank binnen liep in Beiroet. Ik zag er de vertrouwde gezichten zoals altijd. De sjofele parkeerwachter voor de deur. De keurig opgemaakte jonge vrouwen achter de balie. De manager strak in het pak achter zijn enorme bureau. En toch zagen ze er die dag anders uit. Het was namelijk aswoensdag, de 1e dag van de veertigdagentijd en ieder van hen had op het voorhoofd een zwart kruisje van as.

Lees meer…

efeziers 5 klok

Buit je tijd uit (Efeziërs 5,1-20)

(Prediker 3:1-9; Efeziërs 5:1-20)

Tijd is een wonderlijk iets, waar je als mens maar moeilijk grip op krijgt. We proberen dat wel door de tijd te meten met een klok. Een dag verdelen we in 24 uur, een uur telt 60 minuten En iedere minuut duurt precies zestig tellen. Er zit dus iets objectiefs, iets meetbaars aan tijd. Je hebt in principe elke dag dezelfde hoeveelheid tijd. En toch beleven we de tijd vaak heel anders.

Lees meer…