body-of-christ

Lichaam van Christus (Efeziers 4:1-16)

(Efeziërs 4:1-16)

Hoe gaat het bij jullie in de kerk? U zult die vraag ook wel eens gesteld krijgen. Je raakt met iemand in gesprek over geloof en kerk. En die ander vraagt je: de Maranathakerk zeg je? Wat is dat voor een kerk? Hoe is het daar? Hoe gaat het met jullie gemeente? Tja, wat zeg je dan op zo’n vraag. Je kunt vertellen over de activiteiten die er zijn. Je kunt iets zeggen over hoeveel mensen er naar de dienst komen op zondagmorgen. Of wat je in de diensten aanspreekt. Als iemand dan nog wat doorvraagt naar wat nu specifiek is voor de Maranathakerk dan kun je de vergelijking trekken met andere kerken. We zijn een beetje minder zus en een beetje meer zo.. Je kunt iets zeggen over de ontstaansgeschiedenis. Of juist vertellen over de plannen voor de toekomst. Maar dan blijft je toch wat hangen aan de buitenkant denk ik.

Lees meer…

simeon-in-de-tempel-groot

In vrede gaan (Oudejaarsavond 2016)

(Lukas 2, 22-40, luisterliederen: Nu laat u mij in vrede gaan (Sela) Wohl mir dass ich Jesum habe)

Als de bekende schilder Rembrandt van Rijn in 1669 overlijdt, vindt men in zijn atelier aan de Rozengracht in Amsterdam zijn laatste schilderij. Het staat nog te drogen op de schildersezel. Het zou de titel meekrijgen ‘Simeon met het Christuskind in de tempel’ en is tegenwoordig te bewonderen in Stockholm.

Lees meer…

"Joseph (Mary’s husband) holds baby Jesus next to a manger. "

Gevonden! (kerst 2016)

(Lukas 1: 1-20)

Als predikant ontvang ik regelmatig geboorteberichten. Ik bekijk ze altijd met belangstelling. De vorm, de illustraties, de verwoording. Ze geven iets weer van de belevingssfeer van de ouders. Het kaartje is ook bedoeld als uitnodiging om het kindje te komen bekijken. Al houden de meeste ouders over zulke kraambezoekjes wel graag wat grip en controle. Je leest dan ergens onderaan zo’n kaartje alleraardigste maar niet mis te verstane zinnetjes als: een hartelijk verzoekje, bel even voor een bezoekje – een beschuitje eten? laat het ons even weten – teentjes tellen? graag even bellen – wil je komen kijken naar ons kleintje, geef ons dan eerst een seintje – wil je mijn oogjes zien twinkelen laat dan eerst de telefoon even rinkelen – kom, bel en bewonder….

Lees meer…

maria-en-jezus-abstract

Gods lantaarndraagster (kerst 2016)

(Lukas 2: 1-20)

Vluchtigheid is iets dat echt hoort bij onze tijd. Het is een onvermijdelijke reactie op de stroom aan informatie die we dagelijks voor onze kiezen krijgen. De moderne mens verwerkt gemiddeld 100.000 woorden p/dag! Dat betekent een dagelijkse portie van 34 gigabyte. De informatiestroom komt langs alle kanten op ons af. Via televisie, radio, internet, appjes, SMS-jes, games en noem het maar op. En al surfend, scrollend, browsend en multi-taskend zijn we er intussen heel behendig in geworden om dat bombardement aan prikkels te hanteren.

Lees meer…

maria-lofzang

God keert alles om (psalm 146)

(Psalm 146, Lukas 1,46-55 – luisterliederen ‘God keert alles om’, ‘Halleluja’ en ‘Broken Halleluja’)

Onlangs overleed de Joodse zanger Leonard Cohen. Hij werd onder meer bekend door het liedje Suzanne en vooral door het bekende nummer ‘Halleluja’. Een lied dat door talloze andere artiesten is gecoverd. Zoals u weet betekent Halleluja: prijs de Heer! En dit lied halleluja heeft wel iets van een eigentijdse psalm

Lees meer…

kleine-meisje-van-de-hoop

Het kleine meisje van de hoop (advent 2016)

(Psalm 130, 1 Petrus 1, 3 – luisterlied Psalmen voor nu 130)

In onze tijd is hoop dun gezaaid. Cynisme en somberheid voeren de boventoon. Dromers en idealisten worden overstemd door hordes boze, witte mannen en vrouwen met een akelig kort lontje en snoeiharde oordelen. Onze wereld heeft geen behoefte aan idealisten aan dromers en wereldverbeteraars. Onze tijd schreeuwt om mensen met hoop. Hoop die gegrond is en die het daarom ook houdt.

Lees meer…

zandloper

Hoe lang nog, Heer? (psalm 13)

(Psalm 13 en Hebreeën 4,14-16 – luisterlied: Stil, mijn ziel, wees stil)

Psalm 13 is een indringende psalm. Een hartenkreet van iemand die het wachten moe is. Vier keer op rij is er al meteen die schreeuw: Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? En mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog, houdt mijn vijand de overhand? De psalm is van de hand van David. En komt misschien wel uit de tijd dat hij al gezalfd was tot koning. Maar in plaats van koning te zijn moet hij vluchten voor zijn leven. Koning Saul zit hem voortdurend op de hielen. En die spanning tussen wat God heeft beloofd en toegezegd en wat hij er daadwerkelijk van ziet en ervaart. Die spanning zindert door deze psalm. Hoe lang nog Heer? Hoe lang nog? Zie mij, antwoord mij, verlicht mijn ogen!! David weet dat God er is en Wie hij is. Maar hij heeft al tijden niets meer van hem heeft vernomen. Het blijft is al zo lang akelig stil op de lijn. Geen bereik.

Lees meer…

Frangokastello

Pootjebaden of zwemmen (Efeziërs 3,14-21)

(Ezechiël 47: 1-12, Efeziërs 3: 14-21)

 ‘Als het om geloof gaat ben ik altijd wat aan het pootjebaden.’ Die uitspraak kwam ik pas ergens tegen in een interview. ‘Als het om geloof gaat ben ik altijd wat aan het pootjebaden.’ Bij de uitdrukking pootjebaden denk je aan het strand. Je doet je schoenen uit, je rolt je broekspijpen wat op en dan stap je voorzichtig het water van de zee in. Je wilt graag even het water in, maar tot zekere hoogte. Mocht er een flinke golf jouw kant opkomen. Dan zorg je dat je snel wat passen terug doet zodat je niet té nat wordt. Je wilt immers alleen wat pootjebaden.

Lees meer…

bread-fish

De handen van God (psalm 145)

(Markus 6, 30-44, Psalm 145)

Aromimcha, U zal ik verhogen.. Zo begint psalm 145. Aromimcha…. een woord dat begint met de letter A. Dat is ook in het Hebreeuws de eerste letter van het alfabet. En daarmee begint deze dichter heel bewust dit eerste vers.Hij heeft van zijn loflied echt een kunstwerk gemaakt. Want ieder volgend vers begint met de volgende letter uit het alfabet. En zo komt het hele Hebreeuwse alfabet er aan te pas om God te loven en te prijzen. Het hele alfabet, op één letter na dan. Daar kom ik zo op terug.

Lees meer…

vogelkooi

God maakt vrij (psalm 124)

(Galaten 5, 13-26, psalm 124)

Psalm 124 is een intense psalm vol van dodelijke dreiging. Er is de dreiging van woedende menselijke tegenstanders. Die woede heeft iets van een monster met scherpe tanden waardoor je levend verslonden kunt worden. Er is de dreiging van een stroom van ziedend water. Die je kan overspoelen en meesleuren. En er is de dreiging van het net van de vogelvanger dat zomaar op je kan vallen en zich om je kan sluiten en waarin je hopeloos verstrik raakt zodat je er nooit meer uit komt.

Lees meer…