Uw koninkrijk kome (Mt. 13,24-33)

(Matteus 13:24-33; Leestip: Phillip Yancey – Geruchten uit een andere wereld; filmtip: To end all wars)

Als het Romeinse rijk in verval raakt, en de ene na de andere stad in handen valt van de Barbaren, krijgen christenen het verwijt dat zij aan dit verval hebben bijgedragen. Vooral omdat zij te sterk zouden zijn gericht op het hiernamaals en niet of nauwelijks betrokken zouden zijn bij het hier en nu, bij deze wereld, bij deze aarde.

Lees meer…

Onze Vader in de hemel (Mt.6,9)

(Matteüs 9, 5-13 luisterlied: Build your Kingdom here, Rend Collective Experiment)

Een van mijn ‘geestelijke vrienden’ is Oswald Chambers. Van alle stemmen die klinken in het koor van theologen, schrijvers en denkers ken ik geen ander die zo radikaal en scherp in beeld weet te brengen hoe Christus in mij gestalte kan krijgen. Niemand die zo fijnzinnig en met zoveel inzicht geeft in wat van Gods Geest is en waarin mijn taaie oude bestaan zichtbaar wordt. Ik leerde Chambers vooral kennen door het dagboek ‘My Utmost for His Highest’, in het Nederlands: Geheel voor Hem. Ik kwam deze week twee uitspraken tegen bij Chambers die ik vanmorgen in de preek wil leggen naast de eerste regel van het Onze Vader.

Lees meer…

Gods hogere wegen (Jesaja 55:8-9)

(Jesaja 55:8-13)

Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer, want zo hoog als de hemel is boven de aarde zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. (Jesaja 55,8-9) Er zijn weinig Bijbelverzen die zo misbruikt zijn als deze woorden uit Jesaja 55. Als de dingen in je leven heel anders lopen dan je zelf had bedacht of gehoopt. Als je worstelt met levensvragen en je vindt er geen antwoord op. Dan worden deze woorden nog wel eens gebruikt: tja, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. God moves in mysterious ways. Dus leg je er maar bij neer, Leer er in berusten

Lees meer…

Tijd om thuis te komen (Jesaja 55:1-7)

(Jesaja 55:1-7; luisterlied: Ik ben – Sela)

Ik wil even kort met u stilstaan bij het begrip troost. Met troost bedoelen we meestal: bemoediging, verzachting in lijden of pijn. In de kern is troost vooral: de ervaring dat je niet alleen bent, niet verlaten. In het christelijk geloof is troost een belangrijk woord. Een van de drie personen in God wordt zelfs de trooster genoemd, troosten dat is wat God doet. Troost kun je ontvangen in goedgekozen woorden maar troost kent ook in vormen waar geen woorden aan te pas komen.

Lees meer…

Ambassadeurs van het Koninkrijk (Mt 9,35-10,1)

(Mt. 9,35-10,1 – Lk 10:1-10)

In de jaren dat we in Beiroet woorden kwamen we nog wel eens op de Nederlandse ambassade. Het was een stukje Nederland in het buitenland Midden in den vreemde kon je er soms iets van thuis beleven. Weer even fijn je eigen moedertaal spreken. Iets van je eigen cultuur proeven. Sinterklaas vieren met een echte goedheiligman, zwarte pieten en pepernoten of Koninginnedag compleet met Wilhelmus, haring en bitterballen.

Lees meer…

Wat is wijs? (Lukas 6:46-49)

(Lukas 6: 46-49 – luisterlied: Maak ons hart onrustig, SvG)

Stel u voor, een magnifieke camping ergens in een prachtig dal diep in Frankrijk. Een wat ouder echtpaar en een jong stel komen op dezelfde dag rond de middag aan en hun kampeerplekken blijken naast elkaar te liggen aan de rand van de camping vlak bij de rivierbedding waar een heerlijk helder beekje vrolijk in kabbelt. En hoewel het midden op de dag is en dus nogal heet gaan beide stellen zich op hun plek installeren en beginnen zij met het opzetten van hun tent.

Lees meer…

Gevonden, gezien, geroepen (Joh. 1,35-52)

(Joh. 1:35-52; luisterlied: Martin Brand – Ik heb Jezus nooit gezien)

God roept mensen. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel klinkt het indringend: Adam, mens, waar ben je? En sindsdien is die roep nooit verstomd. Abram, Mozes, Samuël, en vele, vele anderen hebben die stem gehoord en beantwoord. In het Oude Testament waren het nog enkelingen. Als God in Jezus onder de mensen komt wordt die roep van God verbreedt tot ieder die hij tegenkomt. De vier evangelisten vertellen het ons op iedere bladzijde van hun evangelie: God roept mensen, Jezus roept mensen.

Lees meer…

De herinneraar (preek Jozua 4)

(Lezen Jozua 4 – luisterlied ‘Nog één rivier’ – Matthijn Buwalda)

Naftali was eeuwen geleden rabbijn in het Poolse stadje Ropshitz (Ropczyce). Het was in die tijd gebruikelijk dat huizen en bezittingen van de rijken ’s nachts werden bewaakt door nachtwakers. De oude rabbi Naftali maakte eens een avondwandeling door het bos. Toen de avond al was gevallen en het donker was geworden keerde hij door de rijke buurt terug naar de stad. Een nachtwaker zag vanuit het bos een gestalte dichterbij komen en hield hem staande. Toen hij dichterbij kam en bij het licht van zijn gaslamp zag dat het de rabbijn was verontschuldigde hij zich.

Lees meer…

Recht op je doel af – over voetbal en Jezus volgen

(jeugddienst n.a.v. Filippenzen. 3, 14- filmclip ‘de hardloper en zijn vader’ – leestip: Joyce de Jongh, ‘In de kruising, over voetbal en Jezus volgen, 2018.)

Voetbal en Jezus volgen lijken op sommige punten op elkaar. Heel wat bekende voetballers steken niet onder stoelen of banken dat ze zichzelf beschouwen als een volgeling van Jezus. Maar ook in het voetbalgebeuren zelf kom je van alles tegen waar je ook mee te maken krijgt als je Jezus wilt volgen.

Lees meer…